Studiedag – ‘Zorg voor de professional’

 

NL-ATSA Studiedag

-26 maart 2019-

“Impact van werken met zedenplegers:
zorg voor de professional?”

– Van der Hoevenkliniek, Utrecht –

Het werk met zedenplegers is niet evident en kan een impact hebben op het psychosociaal welzijn van de professional. Dit geldt niet alleen voor behandelaren, maar ook vaak voor politie en justitie. Tijdens deze studiedag willen we de nodige aandacht besteden aan de impact van het werken met zedenplegers. Een aantal thema’s die aan de orde komen tijdens de studiedag zijn: mentale weerbaarheid van kinderporno- en forensische rechercheurs, incidenten met zedenplegers, en collegiale zorg en begeleiding voor professionals die werken met- en/of slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag door zedenplegers. De dag zal worden afgesloten met een exclusieve verdiepingssessie rond secundaire traumatisering.

Deelnameprijs:

Leden: €60
Leden – student: €50
Niet-leden: €75
Niet-leden – student: €60

Wegens problemen met het ATSA lidmaatschap kunnen alle leden die ooit lid zijn geweest van NL-ATSA deelnemen aan het reductietarief.

 

Vragen of problemen bij het inschrijven? 
Mail hier!