Bestuur

NL-ATSA wordt geleid door een bestuur van acht personen.

De acht huidige bestuursleden en de voorzitter zijn verkozen en benoemd op 22 juni 2017. Algemene bestuursleden, secretaris en penningmeester worden benoemd voor een periode van twee jaar. Een voorzitter maakt na verkiezing, voorafgaand aan het actief voorzitterschap, één jaar deel uit van het bestuur als aankomend voorzitter, vervolgens twee jaar als voorzitter en tenslotte één jaar als oud voorzitter.

Heeft u interesse in een bestuursfunctie? Neem contact op via info@nl-atsa.org

Kasia Uzieblo Voorzitter
Marije Keulen-de Vos Aankomend voorzitter
Miriam Wijkman Penningmeester
Klaartje Schepers Secretaris
Jules Mulder Algemeen bestuurslid
Julia Wilpert Algemeen bestuurslid
Minne De Boeck Algemeen bestuurslid
Eelco van Doorn Algemeen bestuurslid