Bestuur

NL-ATSA wordt geleid door een bestuur van zes personen.

De zes huidige bestuursleden en de voorzitter zijn verkozen en benoemd op 16 juni 2016. Algemene bestuursleden, secretaris en penningmeester worden benoemd voor een periode van twee jaar. Een voorzitter maakt na verkiezing, voorafgaand aan het actief voorzitterschap, één jaar deel uit van het bestuur als aankomend voorzitter, vervolgens twee jaar als voorzitter en tenslotte één jaar als oud voorzitter.

Heeft u interesse in een bestuursfunctie? Neem contact op via info@nl-atsa.org

Dr. Kasia Uzieblo Voorzitter
Dr. Wineke Smid Penningmeester
Klaartje Schepers Secretaris
Anke Weenink Algemeen bestuurslid
Jan Willem van den Berg Algemeen bestuurslid
Minne De Boeck Algemeen bestuurslid