Bestuur

NL-ATSA wordt geleid door een bestuur van zeven personen.

De zeven huidige bestuursleden en de voorzitter zijn verkozen en benoemd op 22 juni 2017. Algemene bestuursleden, secretaris en penningmeester worden benoemd voor een periode van twee jaar. Een voorzitter maakt na verkiezing, voorafgaand aan het actief voorzitterschap, één jaar deel uit van het bestuur als aankomend voorzitter, vervolgens twee jaar als voorzitter en tenslotte één jaar als oud-voorzitter.

Heeft u interesse in een bestuursfunctie? Neem contact op via info@nl-atsa.org

Marije Keulen-de Vos Voorzitter
Kasia Uzieblo Oud-voorzitter
Julia Wilpert Penningmeester
Klaartje Schepers Secretaris
Jules Mulder Algemeen bestuurslid
Minne De Boeck Algemeen bestuurslid
Eelco van Doorn Algemeen bestuurslid