Over de bestuursleden

Kasia Uzieblo

Prof. Dr. Kasia Uzieblo behaalde haar doctoraat in 2008 aan de Universiteit Gent, waarin ze de gebrekkige emotieverwerking bij psychopathie nader bestudeerde. Ze is momenteel werkzaam in Thomas More, waar ze als hoofdlector en onderzoeksleider van de expertisecel ‘Gezondheidspsychologie en Psychopathologie’ optreedt. Daar doceert ze forensische psychologie en intrafamiliaal geweld en coördineert ze het postgraduaat ‘Forensische Psychodiagnostiek & Counseling’. Verder is ze als geaffilieerd onderzoeker verbonden aan het departement Klinische Psychologie van de KU Leuven en treedt ze als gastprofessor Forensische Psychologie aan de Universiteit Gent op. Kasia Uzieblo zetelt tenslotte in verschillende raden. Zo vertegenwoordigt ze de Onderzoeks- en Onderwijssector in de Belgische Psychologencommissie en is ze bestuurslid van de Belgian Association for Psychological Science (BAPS). Ook neemt zij de functie van secretaris op binnen het bestuur van de internationaal gerenommeerde Society for the Scientific Study of Psychopathy (SSSP).

Wineke Smid

Wineke werkt als senior wetenschappelijk onderzoeker bij de Forensische Zorgspecialisten in Utrecht en is gespecialiseerd in het onderwerp zedendelinquenten. In 2014 voltooide ze haar proefschrift met de titel Sex Offender Risk Assessment in the Netherlands: Towards a Risk Need Responsivity Oriented Approach. Wineke Smid houdt zich momenteel onder andere bezig met onderzoek naar de impliciete assessment van dynamische risicofactoren. Daarnaast geeft ze presentaties, workshops en (risicotaxatie) trainingen op het gebied van zedendelinquenten aan forensische hupverleners, reclasseringsmedewerkers, justitiemedewerkers en studenten. Ze is lid van ATSA’s internationale public policy comité.

Klaartje Schepers

Klaartje werkt als therapeut en onderzoeker op de Forensisch Psychiatrische Afdeling van GGZ Noord Holland Noord in Heiloo. In deze instelling maken zowel zedendelinquenten als andere delinquenten, zowel mannen als vrouwen deel uit van de patiëntenpopulatie. Haar klinische werk bestaat uit de psychologische assessment, risicotaxatie en behandeling van forensische patiënten. Ongeveer een kwart daarvan bestaat uit zedendelinquenten. Naast haar klinische werk houdt Klaartje Schepers zich bezig met diverse onderzoeksprojecten, waaronder onderzoek naar downloaders van kinderporno.

Anke Weenink

Anke is Forensisch psycholoog en hoofd van de afdeling van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en psychologie (NIFP) in Den Bosch. Van 2008 tot 2011 was zij waarnemend hoofd klinische rapportage van het NIFP op de locatie Pieter Baan Centrum (PBC). In deze functie was ze verantwoordelijk voor kwaliteit en kwantiteit van klinische Pro Jusitita rapportages en voor daarvan afwijkende maatwerkmodules ten behoeve van beantwoording van de vragen van de rechtbank.

Jan Willem van den Berg

Jan Willem is psychotherapeut/gezondheidszorgpsycholoog op de afdeling psychotherapie van de Van der Hoeven Kliniek. Hij is gespecialiseerd in de behandeling en risicotaxatie van zedendelinquenten. Over dit onderwerp geeft hij lezingen, trainingen en publiceert hij in wetenschappelijke tijdschriften. Met collega’s vertaalde en implementeerde hij het risicotaxatie-instrument Stable-2007. Zijn lopende promotie onderzoek richt zich op het meten en behandelen van dynamische risicofactoren bij zedendelinquenten. Jan Willem van de Berg is lid van ATSA’s internationale public policy comité.

Minne De Boeck

Minne is de criminologe van het Universitair Forensisch Centrum (UFC) in Antwerpen, België. Het UFC is een ambulant behandelcentrum voor personen met afwijkend seksueel gedrag en fungeert als steuncentrum voor de psychosociale diensten van de gevangenissen, de justitiehuizen en de ambulante daderhulpcentra in Vlaanderen. Minne vervult zelf geen behandeltaak, maar coördineert de steunopdrachten ten aanzien van de externe partners (zoals het organiseren van opleidingen, het verspreiden van wetenschappelijke informatie, het uitvoeren van beleids- en praktijkvoorbereidende opdrachten, het onderhouden van contacten met het netwerk) en vertegenwoordigt het UFC in tal van Vlaamse en federale overlegorganen.