Over de bestuursleden

Marije Keulen-De Vos – Voorzitter

Marije Keulen-de Vos, PhD, is als senior onderzoeker verbonden aan FPC de Rooyse Wissel. Ze is een expert op het gebied van forensische behandeling en heeft bijvoorbeeld recentelijk samen met collega’s van Trajectum schematherapie aangepast voor forensische patiënten met een verstandelijke beperking. Haar onderzoeken richten zich op forensische behandeling (o.a. schematherapie), persoonlijkheidsstoornissen, zeden, en daders met een verstandelijke beperking. Over deze onderwerpen geeft zij onderwijs, en publiceert zij in wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast is ze inhoudelijk programmamanager zorgprogrammering waarin ze verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en implementatie van empirisch onderbouwde zorgtrajecten voor delinquenten met een psychotische stoornis, persoonlijkheidsstoornissen, en een verstandelijke beperking. Binnenkort zal gestart worden met de ontwikkeling van specifieke zorgpaden voor verslaving en seksuele problematiek.

Kasia Uzieblo – Oud-voorzitter

Prof. Dr. Kasia Uzieblo behaalde haar doctoraat in 2008 aan de Universiteit Gent, waarin ze de gebrekkige emotieverwerking bij psychopathie nader bestudeerde. Ze is momenteel werkzaam in Thomas More, waar ze als hoofdlector en onderzoeksleider van de expertisecel ‘Gezondheidspsychologie en Psychopathologie’ optreedt. Daar doceert ze forensische psychologie en intrafamiliaal geweld en coördineert ze het postgraduaat ‘Forensische Psychodiagnostiek & Counseling’. Verder is ze als geaffilieerd onderzoeker verbonden aan het departement Klinische Psychologie van de KU Leuven en treedt ze als gastprofessor Forensische Psychologie aan de Universiteit Gent op. Kasia Uzieblo zetelt tenslotte in verschillende raden. Zo vertegenwoordigt ze de Onderzoeks- en Onderwijssector in de Belgische Psychologencommissie en is ze bestuurslid van de Belgian Association for Psychological Science (BAPS). Ook neemt zij de functie van secretaris op binnen het bestuur van de internationaal gerenommeerde Society for the Scientific Study of Psychopathy (SSSP).

Klaartje Schepers – Secretaris

Klaartje Schepers is behandelaar i.o. GZ-psycholoog en onderzoeker bij Trubendorffer, instelling voor intensieve ambulante verslavingszorg. Haar klinische werk bestaat onder andere uit de behandeling van cliënten met seksverslavingsproblemen. Eerder werkte zij op de Forensisch Psychiatrische Afdeling van GGZ Noord-Holland-Noord in Heiloo, waar zowel zedendelinquenten als andere delinquenten deel uitmaakten van de patiëntenpopulatie. Naast haar klinische werk en de psychologische assessment houdt Klaartje zich bezig met diverse onderzoeksprojecten, waaronder onderzoek naar risicotaxatie bij zedendelinquenten. Vanuit de RINO Groep verzorgt Klaartje trainingen in het gebruik van actuariële risicotaxatie bij zeden. Zij is lid van de Amerikaanse Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA) en secretaris van het Nederlandstalige ATSA chapter (www.nl-atsa.org).

Julia Wilpert – Penningmeester

Julia Wilpert (MSc. Klinische Psychologie) is sinds 2005 werkzaam als onderzoeker bij de Waag, centrum voor ambulante forensische ggz (onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten). Hier is zij onder andere betrokken geweest bij de implementatie van gestructureerde risicotaxatie en heeft zij zich verdiept in de poliklinische zedenplegerspopulatie. In het kader daarvan heeft zij geschreven over bijvoorbeeld seksueel (dis)functioneren, hechting, coping en parafilieën bij deze groep, alsook over risicoprofielen en partners van pedoseksuelen. Meer recentelijk houdt ze zich bezig met verschillende aspecten van responsiviteit en werkalliantie.

Minne De Boeck – Algemeen bestuurslid

Minne is de criminologe van het Universitair Forensisch Centrum (UFC) in Antwerpen, België. Het UFC is een ambulant behandelcentrum voor personen met afwijkend seksueel gedrag en fungeert als steuncentrum voor de psychosociale diensten van de gevangenissen, de justitiehuizen en de ambulante daderhulpcentra in Vlaanderen. Minne vervult zelf geen behandeltaak maar is betrokken bij de intakes, risicotaxatie en second opinions binnen het behandelcentrum. Daarnaast coördineert ze de steunopdrachten ten aanzien van de externe partners (zoals het organiseren van opleidingen, het verspreiden van wetenschappelijke informatie, het uitvoeren van beleids- en praktijkvoorbereidende opdrachten, het onderhouden van contacten met het netwerk) en vertegenwoordigt het UFC in tal van Vlaamse en federale overlegorganen. Minne is binnen het UFC ook projectverantwoordelijke van het Vlaamse Stop it Now!-project.

Eelco van Doorn – Algemeen bestuurslid

Eelco van Doorn werkt als GZ-psycholoog op de afdeling Psychodiagnostiek en – therapie in de Van der Hoevenkliniek. Hij heeft veel ervaring op het gebied van risicotaxatie en behandeling van zedendelinquenten. Naast zijn klinische werk geeft hij presentaties op congressen en geeft hij trainingen in het gebruik van risicotaxatieinstrumenten (Static-99R, Stable-2007, Acute-2007) en het inschatten van de mate van psychopathie (PCL-R).

Jules Mulder – Algemeen bestuurslid

Jules Mulder is oprichter van forensische polikliniek de Waag en heeft dat centrum 20 jaar geleid. In 2012 was hij initiatiefnemer van Stop it Now!, een preventief programma voor mensen met pedofiele gevoelens en hun families en hij is hier voorzitter van. Sinds 2015 is hij met pensioen, maar dit weerhoudt hem niet om lezingen te blijven geven over de behandeling van zedendelinquenten. Jules Mulder heeft intussen diverse publicaties over pedofilie, huiselijk geweld en de ambulante forensische behandeling.