Doelstellingen

NL-ATSA spant zich in om met haar activiteiten de volgende doelstellingen te verwezenlijken:

Het verspreiden van internationale ‘state of the art’ kennis en ervaring in Nederlandstalig gebied, zowel in Nederland als in België, door middel van het organiseren van congressen, symposia, trainingen, werk- en adviesgroepen, het onderhouden van een website en het toegankelijk maken van relevante literatuur.

De terugkoppeling van kennis en ervaring die is opgebouwd in Nederlandstalig gebied naar het internationale veld, door middel van presentaties en workshops op internationale congressen en deelname aan internationale samenwerkingsverbanden.

Het stimuleren van de Nederlands/Vlaamse bijdrage aan de internationale ontwikkelingen, door middel van het toegankelijk maken van relevante literatuur, deelname aan internationale samenwerkingsverbanden en het in contact brengen van professionals binnen en buiten Nederland en België.

Het stimuleren van de toepassing van de internationale ‘state of the art’ kennis op het gebied van voorlichting, risicotaxatie, diagnostiek, behandeling en beleid ten aanzien van zedendelinquenten in Nederlandstalig gebied, door middel van het organiseren van trainingen, werk- en adviesgroepen en het formuleren van adviezen aan instellingen en beleidsmakers.