Publicaties

NL-ATSA wil relevante kennis via haar website toegankelijk maken voor collega’s in het veld. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met (links naar) relevante onderzoeken en andere publicaties.

Te denken valt aan relevante wetenschappelijke artikelen, proefschriften, zorgprogramma’s en factsheets, maar ook aan door NL-ATSA zelf geproduceerde verslagen van bijvoorbeeld ‘Best of ATSA’ (korte weergave van de belangrijkste presentaties op het meest recente Amerikaanse ATSA-congres) of producten van de NL-ATSA werkgroepen.

Heeft u een publicatie gevonden of geschreven die voor NL-ATSA leden van belang kan zijn, laat het ons weten via het contactformulier.

(NL-ATSA streeft er naar een Algemeen Nut Beogende Instelling te zijn en publicaties voor acquisitaire of commerciële doeleinden zullen worden geweigerd.)

Verslag Congres ‘Zicht op Zeden’ 2015

Nieuwsbrief EFP 01 2015