Browser wordt niet ondersteund
Om deze website te bezoeken raden wij aan om Chrome, Firefox, Edge of Safari te gebruiken.

Best of Atsa

Op donderdag 16 juni 2016 vond in Utrecht aan de Willem Dreeslaan 55 een studiedag met de titel ‘Best of ATSA’ plaats. Een aantal sprekers die in oktober 2015 het ATSA congres in Montreal (Canada) bezocht hebben, brachten verslag uit van de belangrijkste laatste ontwikkelingen die daar gepresenteerd werden. Daarnaast werden enkele interessante sprekers uitgenodigd die hun onderzoek naar verschillende thema’s binnen de behandeling van seksuele daders kwamen toelichten. Tot slot bracht de werkgroep ‘behandeling’ van NL-ATSA het resultaat van hun werkzaamheden.

Aansluitend op de studiedag vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats.

Programma

9:30Inloop en koffie
10.00Opening door de voorzitter van NL-ATSA, Wineke Smid
10:10The development of Juvenile sex offenders from adolescence into adulthood: criminal careers and risk factors, Chantal van den Berg
10:50Overzicht van behandelmodules voor zedendelinquenten in Vlaanderen en Nederland; Werkgroep behandeling NL-ATSA
11:30Koffie/Thee
12:00Wat zegt laag / hoog risico nu precies? Ontwikkelingen in het communiceren over risico’s, Eelco van Doorn
12:40Lunch
13:30Behandeling van zedendelinquenten met behulp van het werkboek ‘Mijn Positieve Leven’, Sabine Noom en Jan Willem van den Berg
14:10Vrouwelijke zedendelinquenten, Miriam Wijkman
14:50Koffie/Thee
15.15Psychopathie bij zedendelinquenten, Kasia Uzieblo
15.55Afsluiting
16:00Ledenvergadering
17:00Borrel

Over de sprekers

Chantal van den Berg is momenteel werkzaam als docent Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Haar promotieonderzoek, afgerond aan de VU, is gericht op de lange termijn criminele carrières van jeugdige zedendelinquenten en hun transitie naar volwassenheid. Specifiek is gekeken naar de invloeden van het hebben van werk, trouwen en ouderschap op delinquent gedrag.

Jan Willem van den Berg is als psychotherapeut / gezondheidszorgpsycholoog verbonden aan de Van der Hoeven Kliniek. Hij is gespecialiseerd in de behandeling en risicotaxatie van zedendelinquenten. Over dit onderwerp geeft hij lezingen, trainingen en publiceert hij in wetenschappelijke tijdschriften. Met collega’s vertaalde en implementeerde hij de Stable-2007. In combinatie met de Static-99R geeft dit instrument een inschatting van het risico op (seksueel) gewelddadig gedrag. Daarnaast kan de Stable-2007 gebruikt worden voor het formuleren van behandeldoelen en het monitoren van vooruitgang in de behandeling.

Eelco van Doorn is als GZ-psycholoog werkzaam op de afdeling Psychodiagnostiek & Psychotherapie van de Van der Hoevenkliniek. Binnen de tbs behandelt hij (met name) zedendelinquenten en voert hij diagnostisch onderzoek uit. Deze onderzoeken variëren van onderzoek naar As-I problematiek, persoonlijkheidsonderzoek tot risicotaxaties. Ook is hij werkzaam als docent bij de RINO groep. Hij geeft les in het diagnosticeren van psychopathie (met behulp van de PCL-R) en is gecertificeerd trainer van Static/Stable/Acute, drie risicotaxatie-instrumenten waarmee het risico op (seksueel) gewelddadig gedrag kan worden ingeschat.

Eleen Jorritsma (GZ-psycholoog) werkt sinds 2005 in de forensische psychiatrie. Ze heeft ruim vijf jaar ervaring als behandelcoördinator in het FPC Van Mesdag, alwaar zij tevens praktijkopleider is.

Marije Keulen – de Vos is als senior onderzoeker verbonden aan FPC de Rooyse Wissel. Haar onderzoeken richten zich op forensische behandeling (o.a. schematherapie), persoonlijkheidsstoornissen, zeden, en daders met een verstandelijke beperking. Over deze onderwerpen geeft zij onderwijs, en publiceert zij in wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast is ze inhoudelijk programmamanager zorgprogrammering waarin ze verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en implementatie van empirisch onderbouwde zorgtrajecten voor delinquenten met een psychotische stoornis, persoonlijkheidsstoornissen, en een verstandelijke beperking.

Freek Möhlman is als behandelcoördinator verbonden aan de forensische SGLVG+-kliniek van Ipse de Bruggen. Heeft jarenlang ervaring met LVB en problematisch gedrag en specifiek aandachtsgebied van de afgelopen jaren betreft de combinatie LVB en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast momenteel programmaleider van een nieuw te ontwikkelen behandelprogramma voor LVB en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Sabine Noom is gedurende vijf jaar in verschillende functies verbonden aan de Van der Hoeven Kliniek. Begonnen als groepsleidster op een intramurale leefgroep, van daar uit doorgestroomd naar twee tijdelijke functies als hoofdbehandeling van respectievelijk een leefgroep en een crisisafdeling. Als GZ-psycholoog in opleiding is zij momenteel werkzaam op de afdeling Psychodiagnostiek & Psychotherapie. Binnen de tbs-kliniek voert zij psychodiagnostisch onderzoek uit, gericht op zowel As I en As II problematiek, en buigt zij zich over risicotaxaties en risicoanalyses. Individuele psychotherapeutische behandelingen richten zich op patiënten met uiteenlopende, vaak complexe problematiek, met uiteenlopende delict achtergronden.

Miriam Wijkman werkt als universitair docent bij de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Strafrecht en Criminologie. Zij is afgestudeerd jurist en ontwikkelingspsycholoog. In haar proefschrift (2014) heeft zij de verschillende subtypen en criminele carrières van vrouwelijke zedendelinquenten bestudeerd, van zowel volwassen en jeugdige daders. Haar huidige onderzoek gaat verder op haar promotieonderzoek en zij kijkt onder meer bij vrouwelijke zedendelinquenten naar de verschillende delictpaden, en naar risicovoorspellers van (zeden) recidive. Verder gaat haar onderzoeksinteresse uit naar mensenhandel, gender en geweldscriminaliteit, en rechtspsychologie.

Wineke Smid werkt als senior wetenschappelijk onderzoeker bij de Forensische Zorgspecialisten in Utrecht en is gespecialiseerd in het onderwerp zedendelinquenten. In 2014 voltooide ze haar proefschrift met de titel Sex Offender Risk Assessment in the Netherlands: Towards a Risk Need Responsivity Oriented Approach. Wineke Smid houdt zich momenteel onder andere bezig met onderzoek naar de impliciete assessment van dynamische risicofactoren. Daarnaast geeft ze presentaties, workshops en (risicotaxatie) trainingen op het gebied van zedendelinquenten aan forensische hupverleners, reclasseringswerkers, justitiemedewerkers en studenten. Ze is lid van ATSA’s internationale public policy comité en voorzitter van NL-ATSA.

Kasia Uzieblo behaalde haar doctoraat in 2008 aan de Universiteit Gent, waarin ze de gebrekkige emotieverwerking bij psychopathie nader bestudeerde. Ze is momenteel werkzaam in Thomas Moore, waar ze als hoofdlector en onderzoeksleider van de expertisecel ‘Gezondheidspsychologie en Psychopathologie’ optreedt. Daar doceert ze forensische psychologie en intrafamiliaal geweld en coördineert ze het postgraduaat ‘Forensische Psychodiagnostiek & Counseling’. Verder is ze als geaffilieerd onderzoeker verbonden aan het departement Klinische Psychologie van de KU Leuven en treedt ze als gastprofessor Forensische Psychologie aan de Universiteit Gent op. Kasia is bestuurslid en aankomend voorzitter van NL-ATSA.