Browser wordt niet ondersteund
Om deze website te bezoeken raden wij aan om Chrome, Firefox, Edge of Safari te gebruiken.

Over nl-atsa

Vereniging voor de Preventie van Zedendelicten

nl-atsa is een vereniging die zich in Nederland en België inzet voor de preventie van seksueel geweld door het verbeteren van onderbouwd beleid, en het verspreiden van kennis over behandeling/begeleiding van personen die seksueel geweld hebben gepleegd.

nl-atsa stelt zich ten doel internationale kennis en ervaring op het gebied van seksueel geweld te verspreiden in Nederland en België. Dit doet zij door middel van organiseren en deelname aan congressen, symposia, trainingen en het uitwisselen van informatie via de website. Bestuursleden verspreiden bovendien professionele kennis en ervaring via nieuwsbrieven, blogs, sociale media en publicaties. Leden van nl-atsa kunnen lid worden van werkgroepen op het gebied van preventie, diagnostiek en risicotaxatie, behandeling, en onderzoek om samen te werken aan kennisoverdracht.

nl-atsa bevordert de samenwerking tussen professionals en tussen disciplines (bijv. criminologie, seksuologie, (forensische) psychologie). nl-atsa is gelieerd aan de internationale ATSA (Association for the Treatment of Sexual Abuse) en heeft nauwe banden met andere internationale beroepsverenigingen met gelijkaardige doelstellingen zoals de NOTA en IATSO.

over nl-atsa afbeelding

Bestuur

De zeven huidige bestuursleden (zie hieronder) zijn verkozen en (her)benoemd op 1 juni 2021. Algemene bestuursleden, secretaris en penningmeester worden benoemd voor een periode van twee jaar. Een voorzitter maakt na verkiezing, voorafgaand het actief voorzitterschap, één jaar deel uit het van het bestuur als aankomend voorzitter, vervolgens twee jaar als voorzitter en één jaar als oud-voorzitter.

Heeft u interesse in een bestuursfunctie? Neem contact op via ons contactformulier

Minne De Boeck

voorzitter

Minne is criminologe bij het Universitair Forensisch Centrum (UFC) in Antwerpen, België. Het UFC is een ambulant behandelcentrum voor personen met seksueel deviante interesses en/of afwijkend seksueel gedrag en fungeert als Vlaams steuncentrum binnen het samenwerkingsakkoord voor de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik. Minne vervult zelf geen behandeltaak maar is betrokken bij de intakes, risicotaxatie en second opinions binnen het behandelcentrum. Daarnaast coördineert ze de steunopdrachten ten aanzien van de externe partners, doet ze beleidsondersteunend werk, vertegenwoordigt ze het UFC in tal van Vlaamse en federale overlegorganen en is ze Static-Stable-Acute trainer. Minne is naast haar werk als criminologe bij het UFC ook projectcoördinator van het Vlaamse Stop it Now!-project. Binnen NL-ATSA treedt ze op als voorzitter.

Marije Keulen – De Vos

algemeen bestuurslid

Marije, PhD, is als senior onderzoeker verbonden aan de Rooyse Wissel, een forensische zorginstelling in Venray, Nederland. Daarnaast is zij als gastonderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar onderzoeken richten zich op forensische behandeling, seksueel geweld, en tbs-gestelden met een licht verstandelijke beperking. Over deze onderwerpen geeft zij onderwijs, en publiceert zij in wetenschappelijke tijdschriften.

Isabelle Eens

algemeen bestuurslid

Isabelle is forensisch seksuologe en sinds 2019 werkzaam in het Mobiel Forensisch Team. Vanuit de schakelfunctie is zij voornamelijk gespecialiseerd in de assessment en de trajectuitwerking van zedenplegers met een interneringsstatuut. Ook voor adviesvragen vanuit het werkveld betreft deze doelgroep kan je bij haar terecht. Verder werkt ze op organisatieniveau op maat gemaakte trajecten uit omtrent het omgaan met seksueel (on)gewenst gedrag. Isabelle zetelt daarnaast ook in het bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS). 

Ellen Janssen

secretaris

Ellen (MSc. Klinische Forensische Psychologie) is sinds 2016 werkzaam als forensisch psycholoog bij Stop it Now! Nederland, onderdeel van het Expertisebureau Online Kindermisbruik. Daar doet zij onder meer telefonische hulpverlening, lotgenotengroepbegeleiding in samenwerking met een behandelaar van forensische polikliniek de Waag, teamcoördinatie en -coaching, het schrijven van beleids-, subsidie en innovatievoorstellen en houdt zij zich bezig met de communicatie met onder andere de media. Hiervoor werkte zij bij Arkin (FACT-team volwassen en FACT-team forensisch jeugd), FPC de Kijvelanden en FPA Roosenburg.

Kasia Uzieblo

algemeen bestuurslid

Kasia is als senior onderzoeker verbonden aan de Forensische Zorgspecialisten (Van der Hoevenkliniek, Utrecht, Nederland). Daar maakt zij ook deel uit van het diagnostisch team; in deze functie voert ze onder meer risicotaxaties bij forensisch psychiatrische patiënten uit. Tevens is ze als gastprofessor aangesteld aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel, alwaar ze respectievelijk forensische psychologie en criminologische psychologie doceert. Voorheen werkte ze als hoofdlector aan de Thomas More hogeschool waar ze het postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek & Counseling opstartte. Ze treedt op als PCL-R en Static-Stable-Acute trainer (RINO-groep, Utrecht) en geeft jaarlijks menige lezingen over diverse onderwerpen relevant voor het forensisch psychologisch/psychiatrisch werkveld (onder andere psychopathie, risicotaxatie, zedendelinquentie en kwetsbare verdachten). Ze is de oprichtster en huidig voorzitster van de VVKP-divisie Forensische Psychologie en zet zich in voor de Society for the Scientific Study of Psychopathy (SSSP). Haar voornaamste onderzoeksinteresses zijn psychopathie, seksueel geweld en huiselijk geweld. In de praktijk voert ze gerechtelijke expertises uit.

Maaike Blok

algemeen bestuurslid

Maaike (MSc. Klinische Psychologie) is sinds 2015 werkzaam als adviseur bij Reclassering Nederland. Hier doet zij onder meer onderzoek naar risico- en beschermende factoren en stelt vast welke interventies er nodig zijn om het recidiverisico te verlagen. Sinds twee jaar heeft Maaike zich gespecialiseerd in zedenzaken, die een andere aanpak vergen dan andere delictcategorieën. Maaike is binnen Reclassering Nederland onderdeel van de ‘Kenniskring Zeden’, die erop toeziet dat de reclassering zo goed mogelijk op de hoogte is van de laatste wetenschappelijke inzichten omtrent risicotaxatie en behandeling van zedendelinquenten – om dit te implementeren in de werkwijze.

Zohra Lkasbi

penningmeester

Zohra is klinisch psycholoog en gedragstherapeut (kinderen en jongeren) in opleiding. Ze volgde een postgraduaatopleiding forensische psychodiagnostiek en counseling aan Thomas More (2014-2016) en behaalde eveneens een master in de criminologische wetenschappen. Zohra werkt als forensisch psychologe aan het Universitair Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA), Zorgeenheid Gedragsstoornissen – Adolescenten. Zij is voornamelijk gespecialiseerd in de assessment en behandeling van jeugdige zedendelinquenten en adolescenten met een psychiatrische problematiek in combinatie met delinquent gedrag (agressieproblematiek, normoverschrijdende gedragsproblemen). Daarnaast zetelt ze in het bestuur van de divisie Forensische Psychologie van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).