Browser wordt niet ondersteund
Om deze website te bezoeken raden wij aan om Chrome, Firefox, Edge of Safari te gebruiken.

Responsiviteit

nl-atsa congres

Donderdag 26 januari 2017

‘Responsiviteit bij zedendaders, de grote bijzaak?’

Het was een dag vol inspirerende plenaire lezingen en interessante workshops. 

Lees hier wat Kieran McCartan en David Prescott ervan vonden.

Centrale sprekers

David PrescottMotivation and its Place in the Treatment of People who Sexually Abuse

This address examines the many forms that motivation for change can take in people who sexually abuse, and is of interest to all professionals in the field. It first explores the context in which treatment and supervision often take place, and then examines intrinsic and extrinsic motivation. It also explores forms of motivation that are common to all human beings, with recommendations for how professionals might use them in everyday interactions.

Dr. Kieran McCartanThe Politics of Sex Offender Policy: Evidence Based, Public Influenced or Politically Driven?

This paper will discuss the development of sex offender policy, its development, grounding in evidence based working and utility. The paper will highlight the role that society, the media, politics and professionals play in the policy arena and whether they all talk about sexual abuse in the same way, using the same language and, ultimately, whether sex offender policy reflects a combination of these “voices” or certain ones over others. In doing this, the paper will highlight the role of the media, social media and professional bodies in these discussions.

Prof. Bill LindsayAssessment and Treatment of Criminogenic Need in Services Working with Sex Offenders with an ID 

Workshops

Workshop 1: ‘Mijn Positief Levensplan: een praktische workshop over het vergroten van behandelmotivatie en het opstellen van een behandelplan met zedendelinquenten’.

– Sabine Noom & Mieke Breij –

Optimisme, ontwikkeling, een positief leven – dat zijn niet direct de thema’s waar je aan denkt bij de behandeling van zedendelinquenten. De behandeling werd immers jarenlang gedomineerd door wat niet meer kon, niet meer mocht en wat vermeden moest worden. Met de introductie van het Good Lives Model (GLM) is een ander geluid gekomen (Purvis, Ward & Willis, 2014; Yates & Prescott, 2010). Dit behandelmodel gaat juist over de kracht, kwaliteiten, wensen en prosociale behoeften van plegers van een zedendelict. Meer denken in mogelijkheden in plaats van uitsluitend in termen van risico’s, vanuit een onbevooroordeelde houding. Doelstelling van dit model is het opbouwen van een voor de pleger positief en delictvrij leven. Hoe je dit model kunt gebruiken op de leefgroep, binnen groeps- en individuele therapie komt uitgebreid aan bod tijdens de workshop. Aan de hand van verschillende casussen oefen je jezelf in het herkennen van de primary en secondary goods en de valkuilen en tekortkomingen die een positief levensplan kunnen bevatten (drie centrale begrippen uit het GLM) en vervat je dit vervolgens in SMART geformuleerde doelstellingen in een behandelplan.

Workshop 2: ‘Scenarioteam zeden en maatschappelijke onrust’

– Guus Wilbers & Lei Seuren –

De afgelopen jaren zijn we in Nederland geconfronteerd met enkele omvangrijke zedenzaken, zoals de zwembadaffaire in ‘s-Hertogenbosch en de grootschalige Amsterdamse zedenzaak. Daarnaast vinden kleinere, ingrijpende zedenincidenten plaats, ook in veiligheidsregio Limburg-Noord. Voorbeelden die het landelijke nieuws haalden zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag van een vrijwilliger bij een sportvereniging en het aantreffen van kinderporno bij een basisschoolleerkracht. Andere zaken krijgen minder aandacht, maar hebben zeker zoveel invloed op de omgeving en de gevolgen kunnen leiden tot maatschappelijke onrust. Deze incidenten tasten het gevoel van veiligheid op straat aan en zorgen in de omgeving voor grote beroering. De emoties lopen hoog op en richten zich dan vaak op de gemeente en de organisaties die een taak hebben in de publieke sector. De terugkeer naar de maatschappij van een veroordeelde zedendelinquent of ex-tbs’er met zedenachtergrond vraagt om een juiste aanpak. Wij vertellen in deze workshop hoe we dat in Limburg-Noord doen. Overheid en betrokken organisaties hebben de taak om maatschappelijke onrust te kanaliseren, verminderen en reguleren en omstanders te voorzien van juiste informatie. Dit vraagt om deskundigheid en nauwe samenwerking en afstemming.

Workshop 3: ‘Therapeutic Engagement with People Who Have Sexually Abused’

– David S. Prescott, LICSW –

This workshop explores direct skills application for building, monitoring, and improving therapeutic engagement. It borrows from motivational interviewing, feedback-informed treatment, and takes into account recent studies of trauma in the backgrounds of people who have abused. It provides case examples and has participants review helpful and unhelpful interactions in their lives and practice.

Workshop 4‘SGG in een andere cultuur is meer én minder van het zelfde’

– Laila Assa & Robert Schriek –

In deze workshop zal worden bekeken waar je op moet letten in de bejegening van plegers van seksuele delicten met een andere culturele achtergrond: Past iemand met een andere culturele achtergrond net zo makkelijk in een groep? Wat is de betekenis van grensoverschrijding voor de cliënt en zijn systeem? Het maken van een goede familieanamnese is belangrijk maar ook aandacht voor seksuele voorlichting en de seksuele anamnese is essentieel. Seksualiteit en religie zijn een interessante invalshoek maar ook het IQ en middelengebruik zijn vaak belangrijke factoren.

Informatie over de sprekers

David Prescott, LICSW, has worked in human services for 32 years. Devoted to building healthy lives and safe communities, he has produced 14 book projects and numerous articles and chapters in the areas of assessing and treating sexual violence and trauma.

Mr. Prescott is a current Fellow and Past President of the Association for the Treatment of Sexual Abusers, the largest professional organization of its kind in the world. He is also the 2014 recipient of that organization’s Distinguished Contribution award, one of only a handful of recipients. Previously, he received the Bright Lights award from the National Adolescent Perpetration Network in 2007. He is a Certified Trainer for the International Center for Clinical Excellence and a member of the Motivational Interviewing Network of Trainers. He has lectured around the world, including repeatedly in Australia, Japan, Germany, Iceland, Poland, Romania, Canada, and the U.K. He serves and has served on the editorial boards of three scholarly journals, Motivational Interviewing: Training, Research, Implementation, and Practice, the Journal of Sexual Aggression, and Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment. Mr. Prescott is also co-editor of the NEARI News, which is read by thousands of professionals each month.

Bill Lindsay, PhD, FBPS, FAcSS, FIASSID, is Consultant Forensic Clinical Psychologist, Clinical Director for Scotland and Head of Research for Danshell Group. He was previously Head of Psychology (LD) in NHS Tayside and Consultant Psychologist with the State Hospital. He is Professor of Learning Disabilities and Forensic Psychology at the University of Abertay, Dundee, and Honorary Prof. at Deakin Univ. Melbourne. He has published over 350 research articles and book chapters, held over £2M in research funds and given many presentations and workshops on cognitive therapy and the assessment and treatment of offenders with intellectual disability.

Dr McCartan is the leader of the Social Science Research Group and  joint co-ordinator of the Sexual Violence Research Network at UWE; previously, he has been the Criminology Program leader (2010 – 2014) and the Associate Head of Department for Sociology & Criminology (2015 – 2016). Dr McCartan is currently on the editorial board of Sexual Abuse: A Journal of Research & Treatment; on the Executive Board of ATSA; a board member and Trustee of Circles South West; lead Blogger on the SAJRT BLOG and the NOTA prevention blog; as well as a member of the ATSA Prevention committee, the NOTA Prevention committee and the NOTA Research committee. Dr McCartan been a visiting scholar at University of Minnesota (April 2014), at San Jose State University (November 2014) and Griffith University (Summer 2015); in addition, he has been appointed Visiting Research Fellow at the University of Huddersfield (2015 – 2020).

Sabine Noom is gedurende vijf jaar in verschillende functies verbonden aan de Van der Hoeven Kliniek. Begonnen als groepsleidster op een intramurale leefgroep, van daar uit doorgestroomd naar twee tijdelijke functies als hoofdbehandeling van respectievelijk een leefgroep en een crisisafdeling. Als GZ-psycholoog in opleiding is zij momenteel werkzaam op de afdeling Psychodiagnostiek & Psychotherapie. Binnen de tbs-kliniek voert zij psychodiagnostisch onderzoek uit, gericht op zowel As I en As II problematiek, en buigt zij zich over risicotaxaties en risicoanalyses. Individuele psychotherapeutische behandelingen richten zich op patiënten met uiteenlopende, vaak complexe problematiek, met uiteenlopende delict achtergronden.

Mieke Breij is sinds 10 jaar werkzaam bij de Van der Hoevenkliniek. Zij is vanaf het begin verbonden aan de afdeling Psychodiagnostiek (en Psychotherapie). Daarnaast heeft zijn als groepsleiding gewerkt en een bijdrage geleverd aan wetenschappelijk onderzoek, met name gericht op risicotaxatie. Sinds 2012 is zij als GZ-psycholoog verbonden aan de afdeling Psychodiagnostiek en Psychotherapie, waar zij naast haar dagelijkse werk supervisie geeft aan psychologen die in opleiding zijn tot GZ-psycholoog. Haar dagelijks werk bestaat grotendeels uit het doen van psychodiagnostisch onderzoek, risicotaxaties en risicoanalyses. Tot slot is zij als docent verbonden aan de RINO groep in Utrecht, alwaar zij onder andere les geeft in het gebruik van de PCL-r en op het gebied van risicotaxatie.

Guus Wilbers – Is sinds 2008 werkzaam voor Reclassering Nederland en is werkzaam als toezichthouder in een unit waar TBS gestelden, zeden delinquenten en mensen met een verstandelijk en / of geestelijke beperking worden begeleid en gecontroleerd in hun resocialisatie traject. Daarnaast vertegenwoordigt hij de organisatie in het scenarioteam zeden en maatschappelijke onrust in het werkgebied Limburg. Binnen zijn huidige functie heeft hij een POST-HBO opleiding forensische psychiatrie en een zedenopleiding gevolgd via de RINO groep te Utrecht.

Lei Seuren – Is specialist bij de zedenpolitie van Limburg, Dienst Regionale Recherche. Hij is 36 jaar werkzaam bij de politie, waarvan 28 jaar bij zeden. Hij is initiatiefnemer en oprichter van scenario zedenzaken en maatschappelijke onrust en terugkeer scenario zedendelinquenten.

Robert Schriek (1976) is GZ-psycholoog en sinds 2015 in opleiding tot Klinisch Psycholoog. Hij is werkzaam binnen de zorglijnen Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Huiselijk Geweld bij de Waag in Utrecht. Hij is een van de behandelaren van intensieve behandeling (SIB) voor plegers van seksuele delicten.

Laila Assa (1975) is GZ-psycholoog en systeemtherapeut. Zij is werkzaam binnen de zorglijn Agressie en Vermogensdelicten bij de Waag in Utrecht. In het verleden heeft zij gewerkt bij de zorglijnen Huiselijk geweld en Seksueel grensoverschrijdend gedrag.

responsiviteit afbeelding