Browser wordt niet ondersteund
Om deze website te bezoeken raden wij aan om Chrome, Firefox, Edge of Safari te gebruiken.

Voorlichting en preventie

Preventie verwijst naar alle initiatieven die trachten ongezond, schadelijk, gevaarlijk en/of strafbaar gedrag te voorkomen en/of (herhaald) slachtofferschap tegen te gaan. Het doel van preventie is dat de individuele en de maatschappelijke gezondheid, welzijn en veiligheid beschermd blijft of wordt.

Men kan de preventie van seksueel geweld op dezelfde manier benaderen als de preventie van een ander sociaal probleem of een volksgezondheidsprobleem. Algemene preventie definieert 3 soorten preventie:

  • Primaire preventie is elke interventie dat een eerste vorm seksueel geweld wil voorkomen door zich te richten op de algemene populatie. Bij de primaire preventie van seksueel geweld werkt men aan seksuele veiligheid in het maatschappelijk waarden- en normenkader.
    Bijvoorbeeld: metoo-beweging
  • Secundaire preventie is elke interventie dat een eerste slachtoffer- of daderschap van seksueel geweld wil voorkomen, en zich richt op specifieke, geselecteerde ‘at-risk’ groepen, of bij seksueel geweld potentiële plegers en slachtoffers.
    Bijvoorbeeld: seksuele voorlichting bij jongeren
  • Tertiaire preventie is elk initiatief dat herhaald slachtofferschap of recidive van daderschap helpt te voorkomen door middel van interventie gericht op plegers en slachtoffers van seksueel geweld.
    Bijvoorbeeld: behandeling van zedendelinquenten

NL-ATSA is ervan overtuigd dat seksueel geweld een maatschappelijk probleem is dat iedereen direct of indirect aanbelangt. Bovendien heeft het negatieve gevolgen op alle niveaus van onze samenleving. Dit impliceert dan ook dat iedereen een verantwoordelijkheid draagt om dit maatschappelijk probleem te voorkomen. Enkel reactief reageren op seksueel geweld zorgt er niet alleen voor dat er reeds slachtoffers zijn gemaakt alvorens er iets aan de problematiek wordt gedaan, het brengt ook een hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Preventie-initiatieven, of het in de eerste plaats voorkomen van seksueel geweld, is bijgevolg geen keuze maar een verantwoordelijkheid die onze samenleving dient te dragen.

NL-ATSA richt zich op de preventie van seksueel geweld door middel van voorlichting en maatschappelijke beeldvorming, alsook door ondersteuning van organisaties en professionals die werken aan de opvolging, begeleiding en behandeling van zedendelinquenten. NL-ATSA bevordert de samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse praktijkmensen en academici, en faciliteert verbindingen tussen vakgebieden of disciplines, zoals de (forensische) psychologie, criminologie en seksuologie. Verder verspreidt NL-ATSA actuele en evidence-based informatie en kennis omtrent de preventieve aanpak van seksueel geweld door middel van de opvolging, begeleiding en behandeling van zedendelinquenten.