Browser wordt niet ondersteund
Om deze website te bezoeken raden wij aan om Chrome, Firefox, Edge of Safari te gebruiken.

Zorg voor de Professional

studiedag

Het verslag van de studiedag is beschikbaar op de ATSA blog! Lees het hier!

26 maart 2019

“Impact van werken met zedenplegers:
zorg voor de professional”

Van der Hoevenkliniek, Utrecht

Het werk met zedenplegers is niet evident en kan een impact hebben op het psychosociaal welzijn van de professional. Dit geldt niet alleen voor behandelaren, maar ook vaak voor politie en justitie. Tijdens deze studiedag willen we de nodige aandacht besteden aan de impact van het werken met zedenplegers. Een aantal thema’s die aan de orde komen tijdens de studiedag zijn: mentale weerbaarheid van kinderporno- en forensische rechercheurs, incidenten met zedenplegers, en collegiale zorg en begeleiding voor professionals die werken met- en/of slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag door zedenplegers. De dag zal worden afgesloten met een exclusieve verdiepingssessie rond secundaire traumatisering.

Programma

10.00-10.30 Inloop en koffie 
10.30-10.45 Introductie – dagvoorzitter Marije Keulen – de Vos
10.45-11.45 Henk Sollie - Hoe houden zij het vol? Over de mentale weerbaarheid van kinderpornorechercheurs
11.45-12.30 Anneloes Huitema & Nienke Verstegen – Incidenten in de klinische forensische zorg 
12.30-13.15 Lunch
13.15-14.15 Nicole Strijbos - Nazorg van professionals in het werk met zedendelinquenten
14.15-16.30 (incl. pauze) Maarten Hoogslag (IVP) – Over omgaan met stress en secundaire traumatisering op het werk

Sprekers

Henk Sollie

Henk Sollie is organisatieadviseur bij Twynstra Gudde. In 2017 is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Leuven, vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie, op een doctoraatsonderzoek naar de mentale weerbaarheid van rechercheurs.

Anneloes Huitema & Nienke Verstegen 

Anneloes Huitema is een forensisch psycholoog en behandelaar bij de forensische polikliniek De Waag Utrecht, onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten. Hier is zij werkzaam binnen de zorglijnen Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Huiselijk Geweld. Onlangs heeft zij onderzoek gepubliceerd over de ernst van agressie incidenten in de Van der Hoeven Kliniek. Eerder heeft zij gepubliceerd over attitudes tegenover seksueel grensoverschrijdend gedrag met mannelijke slachtoffers en vrouwelijke daders. 

Nienke Verstegen werkt als onderzoeker in de Van der Hoeven Kliniek, een forensisch psychiatrisch ziekenhuis te Utrecht. Ze doet daar haar promotieonderzoek naar geweldsincidenten die plaatsvinden tijdens de behandeling: Hoe ontstaan deze incidenten en welke impact heeft het op kliniekmedewerkers en overige patiënten?

Nicole Strijbos

Nicole Strijbos werkt als beeldend therapeut bij FPC de Rooyse Wissel, waar ze zich tevens bezig houdt met de implementatie van schematherapie voor zowel patiënten met een persoonlijkheidsstoornis als patiënten met een verstandelijke beperking. Naast haar dagelijkse werk is ze lid van het COB (Collegiale Opvang en Begeleiding). Het COB kan ingeschakeld worden naar aanleiding van impactvolle gebeurtenissen en ziet toe op het juiste verloop van het verwerkingsproces voor de individuele professional.

Maarten Hoogslag

Maarten Hoogslag is sinds 1999 betrokken bij het IVP Expert schokkende gebeurtenissen en zodoende heel vertrouwd met het gedachtegoed rondom Schokkende Gebeurtenissen, de verwerking en de aanpak daarvan. In het afgelopen jaar heeft hij veel trainingen gegeven in Opvang en Nazorg en trainingen in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Verder heeft Maarten de afgelopen 17 jaar getraind voor overheden, profit en non-profit organisaties zoals de brandweer, politie, rijksoverheden, KNRM, GGD, de belastingdienst, openbaar vervoerbedrijven, gemeentes, zorginstellingen en retailers. 

Abstracts

Hoe houden zij het vol? Over de mentale weerbaarheid van kinderpornorechercheurs

Hoe houden zij het vol? Deze vraag vormde de aanleiding voor Henk Sollie om een doctoraatstudie uit te voeren naar onder andere de mentale weerbaarheid van kinderpornorechercheurs. Door middel van observatiestudies en dieptestudies bij verschillende rechercheteams heeft hij onderzocht wat rechercheurs zelf als belastende werkomstandigheden ervaren en hoe zij daar in hun specifieke werkcontext mee omgaan. In deze lezing zal Henk Sollie ingaan op de copingstrategieën die kinderpornorechercheurs toepassen bij de confrontatie met belastende en ingrijpende werksituaties en van welke individueel, team en organisatie gerelateerde hulpbronnen zij afhankelijk zijn om hun werk op een duurzame wijze te kunnen uitoefenen. Deze inzichten in persoonlijke en contextuele factoren bieden belangrijke aangrijpingspunten om de mentale weerbaarheid van professionals te vergroten.

Incidenten in de klinische forensische zorg

Iedereen die in de forensische zorg werkt, weet dat patiënten tijdens de behandeling agressief kunnen zijn. Maar hoe zit dit met plegers van zedendelicten? Vertonen zij ook agressie tijdens hun behandeling en om wat voor soort agressie gaat het in dat geval? In de Van der Hoeven Kliniek is een grote studie uitgevoerd, waarin meer dan 3600 agressie-incidenten zijn bestudeerd. Er is gekeken naar het type agressie en hoe ernstig deze incidenten waren. Ook incidenten waarin er sprake was van seksuele agressie zijn in de studie meegenomen. Daarbij rijst de vraag of het vooral plegers van zedendelicten zijn die ook tijdens hun behandeling seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Tijdens deze lezing beogen we aan de hand van de verzamelde data een antwoord te formuleren op voornoemde vragen. Ter afsluiting wordt een casus besproken van een pleger van een zedendelict die in de kliniek veel incidenten heeft veroorzaakt en een casus van een patiënt die tijdens de behandeling veel seksuele agressie liet zien.

Nazorg van professionals in het werk met zedendelinquenten

Een tbs-kliniek is een organisatie waar gezien de aard en complexiteit van de doelgroep, regelmatig incidenten kunnen plaatsvinden tussen patiënten en medewerkers. Deze incidenten kunnen als schokkend worden ervaren door medewerkers en zijn of haar omgeving. De ervaring leert dat een schokkende gebeurtenis een grote impact kan hebben op het werk en persoonlijk leven van de betrokken medewerker. Het COB is een commissie die er zorg voor draagt dat medewerkers ten gevolge van schokkende ervaringen en (seksuele) agressieve incidenten worden opgevangen en worden begeleid in de verwerking ervan, door middel van bijvoorbeeld een doorverwijzing naar een (trauma)psycholoog. In deze lezing wordt er aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden van zowel seksueel grensoverschrijdend gedrag als seksuele delicten gedurende de behandeling, ingegaan op de mogelijke impact hiervan bij betrokken professionals. Daarnaast worden verschillende adviezen en inzichten met betrekking tot acute opvang toegelicht welke kunnen bijdragen aan een gezond verwerkingsproces en de vergroting van de draagkracht van de individuele medewerker op lange termijn. 

Omgaan met stress en secundaire traumatisering op het werk

In het eerste deel van deze interactieve presentatie/workshop wordt door een trainer van het IVP (Expert in schokkende gebeurtenissen) nader ingegaan op de onderwerpen stress en secundaire traumatisering op het werk. Hierbij wordt getracht antwoord te geven op vragen als: wat is secundaire traumatisering? Wat is het verschil met burn-out? Wie zijn kwetsbaar/wat zijn risicofactoren? Hoe leer je signalen herkennen? Wat kun je doen ter preventie? Wat als interventie? Na de koffiepauze volgt een regiemodel-deel waarin acteurs een aantal door de deelnemers gegeven voorbeelden uit hun beroepspraktijk naspelen (bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag door een zedenpleger in de spreekkamer) en het publiek hen mag regisseren.

Deelnameprijs:

Leden: €60
Leden – student: €50
Niet-leden: €75
Niet-leden – student: €60

Wegens problemen met het ATSA lidmaatschap kunnen alle leden die ooit lid zijn geweest van NL-ATSA deelnemen aan het reductietarief.

 

Inschrijven is niet meer mogelijk.Vragen of problemen bij het inschrijven? 
Mail hier!

nl-atsa studiedag afbeelding